เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID : bestandbluegem

Once payment is complete,Please send slip or proof of money transfer to Line ID : bestandbluegem